Equip2019-07-04T08:51:40+00:00

EQUIP

DR. EUGENIO J. PELUFFO

Especialista en cirurgia plàstica,
reparadora i estètica

DRA. MARTA VILAVELLA

Especialista en dermatologia,
médico-quirúrgica i venereologia

DRA. FRANCESCA CORELLA

Especialista en dermatologia,
médico-quirúrgica i venereologia

DR. VÍCTOR HOSTA

Especialista en anestèsia i reanimació

DR. ARTUR DÍAZ

Especialista en cirurgia capil·lar
i maxil·lofacial

DRA. CAROLINA PRAT

Especialista en dermatologia,
médico-quirúrgica i venereologia

DR. FERRAN BALLESCÀ

Especialista en dermatologia,
médico-quirúrgica i venereologia

IVETTE ORRIOLS

Recepció, secretaria i
coordinació general

CRISTINA BAYÓ

Recepció i atenció al pacient

ANDREA MENESES

Recepció i secretaria

GEMMA DOMINGO

Tècnica làser i tècnica
d’imatge personal